La distinció i singularitat d’aquest habitatge parteix de la idea de crear un espai habitable ideal a l’interior d’un volum pur i molt lleuger, de concepció regular i permeable a les magnífiques condicions ambientals i de situació.

El volum testimonia lleugeresa evidenciant la seva estructura en façana, una esvelta estructura metàl·lica regular, en consonància amb els càlids i permeables tancaments de façana. Uns tancaments homogenis que estableixen una relació directa i fàcil entre interior i exterior, a través de una gran façana de vidre modulada i tamisada amb uns grans tancaments de lames de fusta, que protegeixen a la vegada que controlen al gust la permeabilitat de les seves obertures.

El volum rectangular de simplicitat geomètrica i arestes marcades es materialitza en una construcció de quatre plantes habitables, dotant a cada una d’elles d’una definició personalitzada segons el seu ús i les condicions del solar. Mentre que la planta semisoterrani s’ancora al terreny i fixa la millor posició per a l’habitatge, seguint una de les alineacions i orientant-se així segons les excel·lents visuals i el sol, la planta baixa, la planta principal del conjunt, s’amplia lliurement fins els dos murs paral·lels a les alineacions de carrer, aconseguint tancar-se a la via pública i obrir-se cap a la resta de la parcel·la, ampliant el concepte de planta baixa a la totalitat de la finca.

És una conquesta del volum pur edificat sobre el terreny real i les seves excel·lents condicionants. Les plantes superiors recobren la regularitat i modularitat de la construcció, disposant en planta primera d’una gran terrassa perimetral, a la vegada que la planta segona es converteix en un agradable mirador sobre les amplies vistes de la zona.

/