La creació d’un habitatge únic a partir de diversos volums situats de forma estratègica al lloc i, com en altres projectes, el fet de treballar amb volums simples de poliedres platònics es complementa amb l’alt grau de definició tècnica dels detalls constructius.

Dos poliedres rectangulars oberts, aquest cop no superposats, generen diversos espais de característiques ben diferenciades que responen adequadament a les condicionants del lloc i a les necessitats del programa.

Un primer poliedre en planta baixa i completament transparent es situa seguint l’accés principal i permetent la ubicació d’una planta soterrani també exterior i exquisidament condicionada. Aquest primer volum alberga les estances d’ús diürn i permet estendre la concepció de planta baixa als 800 metres quadrats de la totalitat del solar, concebent un únic espai diàfan amb una excel·lent noció espacial.

Un segon poliedre, amb el caràcter més privatiu de les estances d’ús nocturn, solapa part del primer i s’estén perpendicularment a aquest, donant lloc a un gran espai cobert en planta baixa i alliberant una gran zona exterior resguardada de visuals externes amb una orientació perfecta.

 

/