El caràcter distintiu d’aquest habitatge apareix quan s’interioritzen i abstrauen part de les qualitats que posseeix un llibre qualsevol. El solar aporta excel·lents condicions per a desenvolupar el programa concret de l’usuari i aportar aquell nivell de detall afegit que fa d’aquest habitatge una llar única i singular.

La volumetria de l’habitatge parteix d’un poliedre blanc i petri que, analitzant les característiques del lloc, es disgrega en tres pantalles en forma de “L” que es claven al terreny, col·locant-se d’esquenes a la via pública i obrint-se cap al sud, obtenint excel·lents visuals cap al jardí i el bosc proper així com una il·luminació del sol directa. S’estableix una barrera molt marcada entre l’habitatge i l’entorn de la seva cara nord, fora d’aquestes pantalles ja no forma part d’ell, mentre que s’obre i aprofita les excel·lents condicions de la seva cara sud.

L’habitatge s’amplia i mira de manera directa cap a la millor direcció, pel que la totalitat de les seves estances principals segueixen estratègicament el mateix criteri i situen els seus grans finestrals en direcció sud. Fins al punt què, a la planta baixa, la planta de representació, s’amplia sobtadament a través d’una gran terrassa volada i coberta, sortint-se dels límits establerts per les pantalles amb un afany de confondre interior i exterior.

L’acostament a un llibre obert és igualment directe, aquest mostra una cara a la que mirar, és un intercanvi entre l’exterior, el lector, i l’interior, l’escrit, mentre que al seu costat oposat ofereix unes tapes, una barrera que marca de manera contundent que d’allà a fora ja no forma part d’ell.

/