Els objectius que defineixen aquest projecte són, per una banda, dissenyar un habitatge amb un alt grau de privacitat respecte la via pública, i per l’altra, crear espais interiors amplis que aprofitin les condicionants del solar.

Es complementa amb diversos espais exteriors per l’habitatge, dotant de significació especial l’accés i els espais millor assolellats amb orientació sud. Alhora, la tipologia de tancament de façana no ha de contradir a les de l’entorn immediat, a la vegada que ha d’aportar el notable estalvi energètic de la solució de façana ventilada.

El volum de l’habitatge es defineix a partir d’un prisma rectangular lleugerament aixecat del terreny, que es fracciona en dos prismes paral·lels i es desplacen, donant lloc a dos espais exteriors que adopten una funció concreta. Al primer, situat a la façana a carrer, apareix un gran volum d’alumini i vidre de dues plantes d’alçada que alberga la zona d’entrada, i que escenifica la seva permeabilitat escultòricament gràcies al vidre i la làmina d’aigua. Al segon, situat a la zona més privada i amb millor orientació, es situa un gran porxo de fusta que dóna servei a la sala d’estar, menjador i cuina, i que es converteix en l’avantsala de la resta del jardí.

/